დაბადების თარიღი: 23.03.1982წ
დაბადების ადგილი: საქართველო, ოზურგეთის რ. სოფ. ასკანა;

განათლება:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სათბობ ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი.
ხარისხი:ბაკალავრი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სათბობ ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი.
ხარისხი:მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება:
ა) 2003 წლის თებერვლიდან 2003 წლის ივლისამდე, სს " სახელმწიფო ელექტრო სისტემა" დიდუბის საქსელო რაიონის ინჟინერი;
ბ) 2003 წლის ივლისიდან 2005 წლის ოქტომბრამდე, სს " სახელმწიფო ელექტრო სისტემა" ქ/ს " დიდუბე 220" - მორიგე-ოპერატორი;
გ) 2005 წლის მარტიდან 2009 წლის დეკემბრამდე, სს " თელასი" 110/35 კვ ქ/სადრურების სამსახური, ელ. ზეინკალი;
დ) 2009 წლის დეკემბრიდან ნ 2010 წლის აგვისტომდე, სს " ენერგო-პრო ჯორჯია“ ბათუმის მ/ცენტრის ოსტატი;
ე) 2010 წლის აგვისტოდან 2012 წლის დეკემბრამდე, სს " ენერგო-პრო ჯორჯია“ ქსელზე მიერთ. და მომხმარებელთა მომსახურეობის რეგიონალური ქვეგანყოფილების სპეციალისტი;
ვ) 2012 წლის დეკემბრიდან 2013 წლის სექტემბრამდე, სს " ენერგო-პრო ჯორჯია“ ქსელზე მიერთ. და მომხმარებელთა მომსახურეობის რეგიონალური ქვეგანყოფილების უფროსი;
ზ) 2013 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის დეკემბრამდე, სს " ენერგო-პრო ჯორჯია“ ქსელზე მიერთ. და მომხმარებელთა მომსახურეობის რეგიონალური ქვეგანყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
თ) 2013 წლის დეკემბრიდან, სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორიის ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

უცხო ენები: რუსული.


Webmaster: Lasha Pirtskhalava