თანამდებობრივი სარგო  - 104 957,14 ლარი

პრემია - 20 770,72 ლარი

 


Webmaster: Lasha Pirtskhalava