სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი - 620 ლარი.


Webmaster: Lasha Pirtskhalava